Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopolední svačina
Při dopolední svačině se děti učí sebeobsluze a čistotě stolování a hygienickým návykům před a po jídle.

Řízená výchovná činnost
Pří řízené dopolední činnosti učitelka pracuje s dětmi podle ŠVP, který je rozdělen do integrovaných bloků a do podtémat, které si učitelka vybírá. Doba řízených činností se přizpůsobuje koncentraci , pozornosti a zájmu dětí.

Pobyt venku
Před pobytem venku se děti snaží samostatně se obléknout podle počasí  Starší děti jsou vedeni zejména při společných turistických vycházkách k pomoci mladším a menším dětem. Mladším dětem pomáhají při oblékání paní učitelky společně s paní školnicí.. Pobyt venku je každodenní, jeho doba je individuální podle stavu počasí. V případě velmi nepříznivého počasí či inverzního počasí může být doba pobytu zkrácena nebo zcela zrušena. Naopak při velmi příznivém počasí se doba pobytu venku může prodloužit.

Oběd
Doba oběda je stanovena od 11.45hod, naší snahou je dodržovat intervaly mezi jídly, které nesmějí být delší než 3 hodiny. Děti si osvojují hygienické a sebeobslužné návyky a kulturu stolování. Děti si samy po sobě uklízení použité nádobí.

Odchod dětí z MŠ

Děti, které nezůstávají na odpolední spánek odcházejí po obědě s rodiči domů.

Odpočinek a spánek
V denním režimu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti, které zůstávají v MŠ do odpoledních hodin se po hygieně a po čištění zoubků převlékají na židličce do pyžama a odcházejí do připravené postýlky. Před odpočinkem si děti vyslechnou pohádku, děti, které nemají potřebu spánku po určité době pomáhají paní učitelce v různých činnostech. Ostatním dětem je dán dostatek času, aby se vyspaly a odpočinuly si dle individuální potřeby.

Odpolední svačina
Odpolední svačina je připravena ve 14.45hod. Děti se učí sebeobsluze, čistotě při stolování a hygienickým návykům před a po jídle.

Odpolední hry, příchod rodičů a rozcházení domů

Učitelka přizpůsobuje odpolední hry svému záměru, při vhodném počasí jsou odpolední hry přeneseny na školní zahradu. V 15.45 jsou děti odváděny do šatny, aby se připravily na odjezd autobusem do Rakovníka,16.00hod odchází s paní učitelkou ze školy na zastávku . Učitelkám končí pracovní doba po předání dětí rodičům.

 

zpět