Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtová výhled na rok 2021

Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259

 

 

Příloha č. 1

 

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

 

 

Rok 2021

Rok 2022

Výnosy celkem

 1007

 1007

Příspěvek zřizovatele

 520

 520

Provoz. Dot.z jiných zdrojů-ZOO

8

 8

Zúčtování 403 do výnosů

 0

 0

Zapojení fondů do výnosů

Rezervní fond + Fond odměn

 0

 

 

Ostatní výnosy-stravné, školné

 479

 479

Náklady celkem

 1007

 1007

Osobní náklady (účet 524,527)

 0

 

Odpisy DM

 0

 0

Ostatní náklady vč. ZOO

 1007

 1007

Plánované investice celkem

 

 

Plánované investice

0

0

 

 

 

 

V Šamotce dne 16/10/2020 Schvaluje:

Zpracovala: Ing. Jana Kádárová Iveta Weisová, ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259

 

 

Příloha č. 2

 

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 (tis. Kč)

 

 

 

Schválený rozpočet 2020

Upravený rozpočet 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

Výnosy celkem

914

914

 

 1007

Příspěvek zřizovatele - provozní

520

520

 520

Příspěvek zřiz. - účelový (s vyúčtováním) ZOO

6

6

 8

Provozní dotace z jiných zdrojů

0

0

 0

Zúčtování 403 do výnosů

0

0

 0

Zapojení fondů do výnosů

0

0

 0

Ostatní výnosy

388

388

 479

Náklady celkem

914

914

 1007

Osobní náklady (účet 524,527)

0

0

  0

Odpisy DM

7

7

  0

Energie

237

237

 270

Ostatní náklady

670

670

 737

 

 

V Šamotce dne 16/10 2020 Schvaluje:

Zpracovala: Ing. Jana Kádárová Iveta Weisová, ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

Vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu (tis. Kč)

 

 

Rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Výnosy celkem

 

 

 

Příspěvek zřizovatele - provozní

 

 

 

Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

 

 

Provozní dotace z jiných zdrojů

 

 

 

Zúčtování 403 do výnosů

 

 

 

Zapojení fondů do výnosů

 

 

 

Ostatní výnosy

 

 

 

Náklady celkem

 

 

 

Osobní náklady

 

 

 

Odpisy DM

 

 

 

Energie

 

 

 

Ostatní náklady