Jdi na obsah Jdi na menu
 


Formy vzdělávání v mateřské škole v Šamotce

 

Vzdělávání a plnění vzdělávacích cílů je uskutečňováno spontánními i řízenými aktivitami

Speciální formou je didaktická činnost, kdy probíhá záměrné i spontánní učení dětí.

Všechny vzdělávací činností v naší mateřské škole jsou založeny na hře a tvořivosti dětí.
Do naší mateřské školy mohou být integrovány také děti s různými druhy postižení – se specifickými vzdělávacími potřebami.

Rádi jim také poskytneme speciální pedagogické činnosti, které napomáhají k optimálnímu rozvoji jejich osobnosti a co největší samostatnosti.


Speciální péči a individuální přístup věnujeme rovněž dětem s odloženou školní docházkou.
Spolupracujeme s dětskou lékařkou, logopedkou, s pedagogicko psychologickou poradnou, se základní uměleckou školou a se základními školami v Rakovníku.


Každým rokem pořádáme pro děti již tak oblíbený plavecký výcvik dětí jednak v mateřské škole ve vlastním krytém bazénu a pro předškoláky plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Rakovníku. Dále pořádáme Olympiádu pro děti v lehké atletice a věnujeme se i sezónním činnostem (lyžování, sáňkování, bobování, turistice), každý den pravidelně cvičíme.

Již několik let se zabýváme v naší mateřské škole – angličtinou pro nejmenší.

Letošní rok jsme začali s opakováním a procvičováním v oblasti logopedie v mateřské škole, prostřednictvím logopedické asistentky a kroužkem keramiky.


V průběhu celého školního roku pořádáme divadelní zájezdy a výlety do Rakovníka, výlety do ZOO a také pořádáme slavnostní besídky pro rodiče, společné setkání škol na den dětí.


Úzce spolupracujeme se Speciální mateřskou školou a Mateřskou školou v Parku, kdy pořádáme společná setkání obou škol.

 

pokračování - integrované bloky